Vertaler Duits/Engels – Nederlands

| Vertaaldienst Susan Bruijnen

Handboek Genderstudies in Media, Kunst en Cultuur


Een reactie plaatsen

Vertaling: Handboek Genderstudies

De afgelopen zomer ben ik bezig geweest met een mooi en groot vertaalproject dat inmiddels is gepubliceerd. De Universiteit Utrecht gaf een herdruk uit van ‘Gender in Kunst, Media en Cultuur’, een studieboek dat wordt gebruikt bij een aantal bacheloropleidingen. In de herziene druk, onder redactie van Rosemarie Buikema en Liedeke Plate, is een aantal nieuwe hoofdstukken toegevoegd, oorspronkelijk in het Engels geschreven. Drie van die hoofdstukken heb ik vertaald naar het Nederlands.

Vertaling Gender Studies Alison Bechdel Engels Nederlands

Onder de nieuwe titel ‘Handboek Genderstudies in Media, Kunst en Cultuur’ geeft het boek een introductie tot de genderstudies. Lees verder


Een reactie plaatsen

Vertalingen: Plan Nederland

Voor Plan Nederland vertaal ik als vrijwilliger teksten van het Engels naar het Nederlands. Plan helpt kinderen in ontwikkelingslanden bij het opbouwen van een zelfstandige toekomst en werkt aan gelijkheid van meisjes en jongens. De teksten die ik vertaal, zijn bijvoorbeeld resultatenrapporten of brieven van sponsorkinderen.