Vertaler Duits/Engels – Nederlands

| Vertaaldienst Susan Bruijnen


Een reactie plaatsen

Publicatie: Germanistische Mitteilungen (39)

Samen met Stefan Sudhoff heb ik het artikel ‘Wir müssen sowieso erst herausfinden, was das überhaupt bedeutet’ gepubliceerd in het Belgische tijdschrift Germanistische Mitteilungen. Het artikel is een uitgebreide versie van mijn bachelorscriptie; een corpusonderzoek naar de woorden ‘sowieso’ en ‘überhaupt’ in het Nederlands en het Duits.

Onderzoek Duits Nederlands sowieso überhaupt

Advertentie